Karine Pontet, Director - HR Advisory

Karine Pontet

Director - HR Advisory

BDO Luxembourg

+352 45 123 636

vCard