Jingya Tian

Jingya Tian

Senior Manager - China-Asia Desk

BDO Luxembourg's China Desk